Privacyverklaring

Pure4skin, gevestigd aan de Beukenlaan 8 te Borculo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring

Contactgegevens van Pure4skin

Beukenlaan 8
7271 JH Borculo
0622922839
chantal@pure4skin.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Pure4skin verwerkt uw persoongegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Deze persoongegens worden niet langer bewaard dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Pure4skin bewaard ze tot 2 jaar na ons laatste contactmoment. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 • Voor en achtenaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt in correspondentie of telefonisch
 • Internetbowser en apparaat type
 • Informatie betreffende ziektekostenverzekering
 • Huidtype
 • Bankrekeningnummer

Als Pure4skin foto’s wil posten op mijn pagina’s, word er eerst toestemming gevraagd aan de desbetreffende persoon.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Etnische afkomst
 • Levensstijl

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd.
Pure4skin kan niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom raden wij ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo word voorkomen dat er gegevens over kinderen word verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjaige, neem dan contact op met ons via chantal@pure4skin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pure4skin verwerkt uw persoongegevens voor de volgende doelen:

 

 • Afhandelen van uw betaling
 • Behandeling afstemmen op uw huidtype
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en /of reclamefolder
 • Telefonisch en/of e-mail contact om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informatie te kunnen geven over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Pure4skin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pure4skin) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Pure4skin verkoopt uw gegevens niet aan derden en versterkt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verweken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Pure4skin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Pure4skin gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek van deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Pure4skin gebruikt cookies met een puur tecnische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstelling onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien,aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pure4skin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar chantal@pure4skin.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Pure4skin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Pure4skin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: chantal@pure4skin.nl